ČS PHM pri Múzeu liptovskej dediny

  • Lokalizácia: Žilinský kraj, okres Liptovský Mikuláš, obec Pribylina
  • Druh: Čerpacia stanica PHM
  • Typ: Záhadná
  • Body: 6

Identifikácia záťaže

Snežienky

Lokalita bývalej ČS PHM sa nachádza vpravo od cesty 537 spájajúcej Pribylinu s Podbanským. Je v rovinatom teréne, v súčasnosti je už zrekultivovaná a zarastená, nie sú viditeľné znaky po predchádzajúcej činnosti ( len stĺp označujúci EZ ). Zasahuje okraj ochranného pásma TANAPu.