skládka komunálneho odpadu

  • Lokalizácia: Košický kraj, okres Michalovce, obec Beša
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Tradičná
  • Body: 7

Identifikácia záťaže