skládka TKO

  • Lokalizácia: Košický kraj, okres Michalovce, obec Ižkovce
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Tradičná
  • Body: 7

Identifikácia záťaže

Mudrlanti

EZ sa nachádza neďaleko rieky Laborec na okraji obce Ižkovce, asi 1,5 km od elektrárne Vojany. Nachádza sa neďaleko rodinných domov a našli sme v nej rôzne druhy odpadu: sklo, plastové fľaše, kartóny, plech, drôty a sáčky.