obecná skládka KO

  • Lokalizácia: Košický kraj, okres Michalovce, obec Vojany
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Tradičná
  • Body: 7

Identifikácia záťaže

Mudrlanti

EZ sa nachádza na okraji obce Vojany, neďaleko rieky Laborec. Nachádza sa tu poväčšine stavebný odpad, navezená hlina a kamene.