skládka KO

  • Lokalizácia: Nitriansky kraj, okres Nitra, obec Poľný Kesov
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Tradičná
  • Body: 6

Identifikácia záťaže