skládka Šimonovany

  • Lokalizácia: Trenčiansky kraj, okres Partizánske, obec Partizánske
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Tradičná
  • Body: 9

Identifikácia záťaže

Greenpeaces

Skládka je zakrytá, nachádza sa tam len informačná tabuľa a vetracie komíny