skládka TKO (pri cintoríne)

  • Lokalizácia: Trnavský kraj, okres Piešťany, obec Krakovany
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Tradičná
  • Body: 7

Identifikácia záťaže