skládka Pri pieskovni

  • Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Poprad, obec Gerlachov
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Tradičná
  • Body: 5

Identifikácia záťaže

Snežienky

Ide o rekultivovanú skládku, ktorá bola len zahrnutá a nachádza sa pri pieskovni ( vľavo od poľnej cesty vedúcej z Gerlachova do blízkeho lesa ).

Tajkáči

Skládka sa nachádza asi 700 m od obce Gerlachov v priestore bývalej pieskovne. Viditeľná halda je prerastená vegetáciou.