skládka Šlichtálka

  • Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Poprad, obec Hranovnica
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Tradičná
  • Body: 5

Identifikácia záťaže

Snežienky

Ide o bývalú neriadenú skládku odpadu, na mieste ktorej dnes stojí kontajnera a odpad sa hádže doň. Okolie kontajnera sa starostlivo upratuje každý týždeň a kontajner sa vyváža každý mesiac.

Tajkáči

Ide o bývalú skládku odpadu, na mieste sa teraz nenachádza žiaden kontajner. Stále sa tam nachádza odpad.