skládka Pri družstve

  • Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Poprad, obec Jánovce
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Tradičná
  • Body: 5

Identifikácia záťaže

Snežienky

Táto skládka sa nachádza pri hlavnej ceste na začiatku obce v smere od Popradu. Materiál, ktorý je tu umiestnený, tvorí: guma, plast, lístie, sklo, papier, obkladací materiál ( kachličky ), stavebný odpad ( strešná krytina ), kvádre, tehly, škridle, plechovky...

Tajkáči

Skládka sa nachádza pri družstve. Je približne kilometer od prvej autobusovej zastávky. Odpad je porozhadzovaný na veľkej ploche. Nachádza sa tu aj komunálny odpad, ale najmä stavebný odpad.