ČS PHM Východ

  • Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Poprad, obec Poprad
  • Druh: Čerpacia stanica PHM
  • Typ: Tradičná
  • Body: 6

Identifikácia záťaže

Snežienky

Sanovaná ( úplne zlikvidovaná ) bývalá stanica PHM, nie sú viditeľné žiadne zvyšky, je viditeľný upravený terén s okolitými cestami.

Tajkáči

Lokalita je v blízkosti cesty E18 v blízkosti Autocentra AAA Poprad