skládka Vyšné lúky

  • Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Poprad, obec Spišské Bystré
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Tradičná
  • Body: 5

Identifikácia záťaže

Snežienky

Lokalita sa nachádza v katastri obce Spišské Bystré, vľavo od cesty vedúcej smerom na Kravany. Ide o rekultivovanú skládku, keďže dnes na jej mieste stojí sklad spracovaného dreva miestneho urbáru. Na niektorých miestach ešte vidno zvyšky pôvodného odpadu, nájde sa už aj nový.

Tajkáči

Skládka sa nachádza na ľavej strane cesty smerom zo Spišského Bystrého do Kravian. Na niektorých miestach vidieť ešte zvyšky odpadu, ale objavil sa už aj nový odpad: pneumatiky, plastové fľaše. Na druhej strane cesty sa nachádza ďalší odpad. Skládka je sanovaná, na prvý pohľad nevidno, že tam kedysi bola.