ČS PHM Tatranská Štrba

  • Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Poprad, obec Štrba
  • Druh: Čerpacia stanica PHM
  • Typ: Tradičná
  • Body: 6

Identifikácia záťaže

Snežienky

Táto čerpacia stanica PHM sa nachádza vedľa cesty E18 v intraviláne obce Tatranská Štrba, naľavo od cesty smerom do Liptovského Mikuláša. Malé znečistenie predstavoval olej na asfalte v blízkosti výdajných stojanov. Lokalita je v blízkosti ochranného pásma TANAP-u.

Tajkáči

Čerpacia stanica sa nachádza na križovatke cesty E18 a cesty do obce Štrba.

Mudrlanti

Čerpacia stanica sa nachádza na okraji Štrby neďaleko železničnej stanice.