skládka Lieskovec

  • Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Poprad, obec Štrba
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Tradičná
  • Body: 5

Identifikácia záťaže

Snežienky

Ide o nelegálnu skládku odpadu, ktorá sa nachádza vľavo pod cestou E18 z Tatranskej Štrby smerom na Liptovský Mikuláš, z druhej strany je les. Je to opustená skládka, zavezená zeminou, zarastená, miestami sa vytŕča odpad. Okraj skládky zasahuje do ochranného pásma TANAP-u.

Tajkáči

Bývala skládka sa nachádza asi 100 metrov od dráhy ozubenej železnice pri ceste E 18 nad železničnou traťou.

Mudrlanti

Je to neregistrovaná skládka odpadu, ktorá je situovaná vľavo pod cestou z Tatranskej Štrby smerom na Liptovský Mikuláš. Je to opustená sanovaná skládka s pravdepodobne čerstvo navezeným stavebným materiálom (štrk,stavebný materiál, zemina,...)