ČS PHM Tatranské Matliare

  • Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Poprad, obec Vysoké Tatry
  • Druh: Čerpacia stanica PHM
  • Typ: Tradičná
  • Body: 6

Identifikácia záťaže

Snežienky

Lokalita sa nachádza vedľa Cesty slobody na území Vysokých Tatier. Ide už o nefunkčnú čerpaciu stanicu PHM. Na mieste sme videli len bývalú budovu ( je na predaj a na rozpadnutie ). Ľudia si na tomto mieste začali robiť "menšiu" skládku odpadov.

Tajkáči

Skládka je sanovaná. Ostala tam už len schátraná predajňa a sklad olejov. Areál je zarastený vegetáciou.