skládka TKO Liptovské Sliače

  • Lokalizácia: Žilinský kraj, okres Ružomberok, obec Liptovská Štiavnica
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Tradičná
  • Body: 8

Identifikácia záťaže

Greenpeaces

Sanovanou skládkou vedie odvodňovací kanál, na ktorého stenách vidieť jednotlivé vrstvy bývalej skládky