ČS PHM Černová

  • Lokalizácia: Žilinský kraj, okres Ružomberok, obec Ružomberok
  • Druh: Čerpacia stanica PHM
  • Typ: Tradičná
  • Body: 9

Identifikácia záťaže

Snežienky

Ide o novovybudovanú čerpaciu stanicu pohonných hmot, ktorá patrí spoločnosti AGIP /ENI/. Nachádza sa vedľa hlavnej cesty E 18, v časti Černová.

Greenpeaces

Ide o novovybudovanú čerpaciu stanicu na konci mesta, ktorá v poslednej dobe zmenila majiteľa. V súčasnosti má názov Čerpacia stanica Lukoil.