rozostavaná skládka s OP

  • Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Humenné, obec Vyšná Sitnica
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Tradičná
  • Body: 11

Identifikácia záťaže