skládka odpadov

  • Lokalizácia: Košický kraj, okres Rožňava, obec Kečovo
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Tradičná
  • Body: 8

Identifikácia záťaže