skládkaTKO (časť Hetmín)

  • Lokalizácia: Nitriansky kraj, okres Šaľa, obec Šaľa
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Tradičná
  • Body: 8

Identifikácia záťaže