skládka KO

  • Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Sabinov, obec Hubošovce
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Záhadná
  • Body: 9

Identifikácia záťaže

Mudrlanti

EZ na nachádza na ceste medzi Gregorovcami a Terňou, tesne vedľa cesty po pravej strane. Čierna skladka odpadu, bola prekrytá hlinou. Je tam ešte vidieť zvyšky stavebného odpadu.