Jánošíková skládka s OP

  • Lokalizácia: Bratislavský kraj, okres Senec, obec Dunajská Lužná
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Záhadná
  • Body: 8

Identifikácia záťaže

enviróza90042

Environmentálna záťaž sa nachádza medzi obcou Dunajská Lužná a Šamorínom. V okolí sú polia na ktorých sa pestujú poľnohospodárske plodiny. Záťaž je už porastená trávou, burinou stromami. Napriek tomu, že je skládka uzavretá, ľudia do nej stále vyvážajú smeti.