Balkov prieloh

  • Lokalizácia: Banskobystrický kraj, okres Krupina, obec Litava
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Tradičná
  • Body: 12

Identifikácia záťaže