Zonc skládka s OP

  • Lokalizácia: Bratislavský kraj, okres Senec, obec Tureň
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Tradičná
  • Body: 8

Identifikácia záťaže

enviróza90042

Skládka sa nachádza v obci Tureň, tesne vedľa nového rodinného domu. Vyzerá ako voľný zaburinený pozemok. V jeho blízkosti sa nachádza kanál a úrodné polia.