Pod hrádzou skládka KO

  • Lokalizácia: Bratislavský kraj, okres Senec, obec Vlky
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Setová
  • Body: 8

Identifikácia záťaže

enviróza90042

Lokalita sa nachádzala 1 km od obce Vlky. Pri rieke Malý Dunaj. Bolo to ťažko viditeľné. Pátrali sme po odpade, ktorý sme našli pod trávou.