ČS PHM Zadné rovne

  • Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Stará Ľubovňa, obec Podolínec
  • Druh: Čerpacia stanica PHM
  • Typ: Tradičná
  • Body: 9

Identifikácia záťaže

Krúžok - Dobrovoľník - "Anjel"

Zrekultivovaná lokalita na mieste bývalej ČS PHM sa nachádza neďaleko brehu rieky Poprad, na hranici extravilánu a intravilánu v k.ú. Podolínec, v lokalite oproti mestskému cintorínu.

Snežienky

Ide o zrekultivovanú lokalitu bývalej ČS PHM, ktorá sa nachádza neďaleko brehu rieky Poprad, hneď vedľa hlavnej cesty, tesne pred tabuľou ukončujúcou obec Podolínec. Oproti sa nachádza mestský cintorín.