ČS PHM Hradlová

  • Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Stará Ľubovňa, obec Šarišské Jastrabie
  • Druh: Čerpacia stanica PHM
  • Typ: Tradičná
  • Body: 9

Identifikácia záťaže

Mudrlanti

EZ sa nachádza pri hlavej ceste z Ľubotína na Prešov, na ľavej strane cesty. Pôvodne to bola čerpacia stanica, ktorá však bola zrušená a na mieste bývalej čerpacej stanice už boli prevedené sanačné práce. Dnes sa dá spoznať len podľa odlišnej vegetácie. Po okolí sú však rozhádzané odpadky – zväčša komunálny odpad. Tie však boli pravdepodobne prinesené až po sanácii čerpacej stanice.