ČS PHM 38404 (západný okraj mesta)

  • Lokalizácia: Košický kraj, okres Spišská Nová Ves, obec Krompachy
  • Druh: Čerpacia stanica PHM
  • Typ: Tradičná
  • Body: 10

Identifikácia záťaže

Krúžok - Dobrovoľník - "Anjel"

ČS PHM sa nachádza v intraviláne obce Krompachy.

Mudrlanti

Rozpadajúca sa čerpacia stanica sa nachádza na Trangusovej ulici v Krompachcoch, smerom na Kolinovce. V jej okolí možno pozorovať veľké množstvo odpadu rôzneho druhu - najviac však stavebného (kusy betónu a tehál, roztrúsený štrk). Ďalej sú tam pohodené pneumatiky a rôzne druhy plastov.