skládka KO

  • Lokalizácia: Košický kraj, okres Spišská Nová Ves, obec Olcnava
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Tradičná
  • Body: 9

Identifikácia záťaže

Špeciálna základná škola, Krompachy

Skládka komunálneho odpadu. Medzi obcami Spišské Vlachy a Olcnava

Mudrlanti

Skládka sa nachádza asi 300 metrov od obce Olcnava. Vidno, že je zasypávaná, no na brehu rieky a v nej je stále vidno odpad. Videli sme na nej plastoé fľaše, textil a igelit.