ČS PHM (východný okraj mesta)

  • Lokalizácia: Košický kraj, okres Spišská Nová Ves, obec Spišské Vlachy
  • Druh: Čerpacia stanica PHM
  • Typ: Tradičná
  • Body: 10

Identifikácia záťaže

Špeciálna základná škola, Krompachy

Čerpacia stanica PHM, čiastočne stála vo výstavbe

Mudrlanti

EZ sa nachádza v meste Spišské Vlachy, na jej východnej strane. Teraz je tam ČS Gulf. Skladá sa zo stavebného odpadu - kopy hliny, piesku, tehál, kameňa, štrku...