skládka KO

  • Lokalizácia: Košický kraj, okres Spišská Nová Ves, obec Spišské Vlachy
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Setová
  • Body: 9

Identifikácia záťaže

Špeciálna základná škola, Krompachy

Skládka komunálneho odpadu v blízkosti železničnej trate