skládka TKO

  • Lokalizácia: Trnavský kraj, okres Trnava, obec Dolné Dubové
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Tradičná
  • Body: 8

Identifikácia záťaže