skládka Pred skalkou

  • Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Kežmarok, obec Lendak
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Tradičná
  • Body: 11

Identifikácia záťaže

Tajkáči

Skládka sa nachádza približne 600 metrov od cintorína. Je to oplotený areál s kontajnermi na netriedený odpad. Viac odpadu, hlavne komunálny, sa však nachádza na strmých brehoch potoka. Odpad je na dĺžke približne 800 metrov.