skládka TKO

  • Lokalizácia: Košický kraj, okres Trebišov, obec Luhyňa
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Tradičná
  • Body: 6

Identifikácia záťaže

Mudrlanti

Skládka sa nachádza asi 50 metrov od obce Luhyňa. Vedie k nej poľná cesta. Skladá sa prevažne z komunálneho odpadu - plasty, textil, sklo, papier, igelity, no sú tu aj kamene, tehly, pneumatiky a mŕtve zvieratá.