skládka KO

  • Lokalizácia: Košický kraj, okres Trebišov, obec Somotor
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Tradičná
  • Body: 6

Identifikácia záťaže

Mudrlanti

Skládka sa nachádza v obci Somotor. Približne 50 metrov od nej sme videli postavené domy. Skládka je sanovaná - odpad je zabalený v igelite a zasypaný hlinou. V okolí sme nevideli žiadne odpadky.