ČS PHM Cukrovarská

  • Lokalizácia: Košický kraj, okres Trebišov, obec Trebišov
  • Druh: Čerpacia stanica PHM
  • Typ: Tradičná
  • Body: 7

Identifikácia záťaže

Mudrlanti

Skládka sa nachádza na periférii mesta Trebišov. Je to veľká asfaltová plocha, ktorá pravdepodobne slúžila ako parkovisko. Zarastá trávou.