skládka TKO

  • Lokalizácia: Košický kraj, okres Trebišov, obec Viničky
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Tradičná
  • Body: 6

Identifikácia záťaže

Mudrlanti

Skládka sa nachádza v obci Viničky. Dostali sme sa na ňu po poľnej ceste, ktorá sa nachádza medzi poľami. Je sanovaná, takže je ju ťažšie nájsť, no stále sa tu nachádzajú nejaké odpadky. Videli sme tam textil, igelit a plasty.