skládka Lipa

  • Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Kežmarok, obec Spišská Stará Ves
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Tradičná
  • Body: 11

Identifikácia záťaže