skládka TKO Pod Surdíkom

  • Lokalizácia: Banskobystrický kraj, okres Veľký Krtíš, obec Bušince
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Tradičná
  • Body: 8

Identifikácia záťaže