skládka komunálneho odpadu Ovčín

  • Lokalizácia: Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom, obec Kremnické Bane
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Tradičná
  • Body: 10

Identifikácia záťaže