skládka TKO (Veľké Chrašťany)

  • Lokalizácia: Nitriansky kraj, okres Zlaté Moravce, obec Beladice
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Záhadná
  • Body: 9

Identifikácia záťaže

Greenpeaces

Uložený komunálny odpad je starší, rampa zamedzuje príjazd na skládku. Niektorí obyvatelia vysypávajú odpad tesne pred skládku alebo hádžu do potoka, ktorý okolím skládky preteká.