skládka TKO

  • Lokalizácia: Nitriansky kraj, okres Zlaté Moravce, obec Velčice
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Tradičná
  • Body: 8

Identifikácia záťaže

Greenpeaces

Na skládke sa nachádza prázdny kontajner, ktorý je v oplotenej časti skládky a mimo oplotenia sa nachádza jedno miesto so stavebným odpadom a jeden vyhodený pomník.