skládka Tichý kút

  • Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Kežmarok, obec Tvarožná
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Tradičná
  • Body: 11

Identifikácia záťaže

Snežienky

Skládka sa nachádza priamo nad poslednými obytnými domami po pravej strane obce, z druhej strany je ohraničená poľnou cestou a blízkym poľom. Je v miernom svahu. Napriek tomu, že bola zrekultivovaná a na jej okraji je veľkoobjemový kontajner, komunálny a stavebný odpad je všade naookolo.