skládka Za potokom

  • Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Kežmarok, obec Spišská Belá
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ:
  • Body: 9

Identifikácia záťaže