vyťažené štrkovisko pri odkalisku

  • Lokalizácia: Bratislavský kraj, okres Malacky, obec Gajary
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ:
  • Body: 6

Identifikácia záťaže