skládka KO (časť Žigobare)

  • Lokalizácia: Nitriansky kraj, okres Nitra, obec Mojmírovce
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ:
  • Body: 7

Identifikácia záťaže