Slaná Lehota

  • Lokalizácia: Banskobystrický kraj, okres Poltár, obec Poltár
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ:
  • Body: 8

Identifikácia záťaže