skládka KO Koršiská

  • Lokalizácia: Košický kraj, okres Gelnica, obec Smolník
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ:
  • Body: 4

Identifikácia záťaže