Sedlište skládka odpadu

  • Lokalizácia: Trnavský kraj, okres Skalica, obec Unín
  • Druh:
  • Typ:
  • Body: 9

Identifikácia záťaže