neriadená skládka

  • Lokalizácia: Nitriansky kraj, okres Komárno, obec Búč
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Tradičná
  • Body: 10

Identifikácia záťaže